Juni 2024

Nieuw lid 

Vanaf 1 juni heeft de ondernemingsraad van Pameijer zich aangemeld als lid van de LVORG. We verwelkomen de leden van de ondernemingsraad Pameijer van harte.

Noodkreet: 232 miljoen bezuinigingen in de gehandicaptenzorg in 2025

De LVORG is enorm geschrokken van het besluit van de minister na akkoord van de Tweede Kamer met betrekking tot de bezuinigingen in 2025. Het buiten de eigen organisatie om samenwerken met OR-leden van diverse organisaties in de gehandicaptensector is, met de aanstaande bezuinigingen van 232 miljoen in 2025 belangrijker dan ooit. Medewerkers in de Gehandicaptenzorg komen net als de cliënten steeds meer in de knel. Organisaties denken na over hoe ze met de beschikbare middelen aan hun verplichtingen kunnen blijven voldoen, zonder nog meer zorg te moeten afschalen. Zorginstellingen, beroepsverenigingen, cliëntvertegenwoordigers en medewerkers vragen zich in toenemende mate af HOE DAN Nederland? Hoe kunnen we goede zorg blijven verlenen aan mensen die het zo nodig hebben. 

Er zijn ongetwijfeld Nederlanders heel blij met de verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km/uur. Maar als je kind meerzorg nodig heeft, je als instelling de zorg moet afschalen, je als medewerker elke dag wordt geconfronteerd met escalaties en de zorg niet kunt of mag bieden die nodig is, je als mens niet de zorg krijgt die je dringend nodig hebt, dan is er niets om blij mee te zijn. In tegendeel dan huilt je hart, als mens afhankelijk van zorg binnen de gehandicaptenzorg, als medewerker in de gehandicaptenzorg, als directeur van een gehandicaptenzorgorganisatie en als ouder van een kind wonend binnen de gehandicaptenzorg.

Samen staan we sterker. Daarom vragen wij ondernemingsraden uit de gehandicaptenzorg om zich aan te sluiten bij de LVORG.

De LVORG wil graag in gesprek met de besluitnemers van deze bezuinigingsvoorstellen om hen kennis te laten nemen van onze dagdagelijkse praktijk.

Graag nodigen wij de vertegenwoordigers van de politieke partijen uit om een dagje met ons mee te lopen. Want in onze ogen kan het niet dat wij als Nederlandse samenleving de meest kwetsbare medemensen die niet in staat zijn om voor zichzelf op te komen en altijd afhankelijk blijven van anderen, dat wij net die medemensen als Nederlandse maatschappij in de steek laten!