Visie en missie

Visie

Wij als Ondernemingsraden vertegenwoordigen alle medewerkers. Medewerkers zijn het goud van elke organisatie in de gehandicaptenzorg. Wij willen dat deze professionals, organisatie overstijgend een actieve rol krijgen in het meedenken, meepraten en meebeslissen. Betrokkenheid van professionals vergroot het draagvlak voor besluitvorming en daarmee tegelijkertijd de kwaliteit van besluitvorming.

Missie

Wij willen dat er continue naar onze professionals geluisterd wordt buiten de individuele organisaties. Op een manier dat de strategische keuzes tot de juiste resultaten leiden op operationeel niveau.

Deze professionals staan voor het bieden van kwalitatieve goede zorg aan de meest kwetsbaren in onze samenleving. Met onze stakeholders werken wij samen en zorgen voor verbinding met het operationele