Over ons

Alien Veldman

Mijn naam is Alien Veldman-Snippe en ik woon in het prachtige Drenthe met mijn echtgenoot en twee dochtertjes van vier en zes jaar oud. Ik werk al twaalf jaar bij de zorgorganisatie Vanboeijen, die mensen met een verstandelijke beperking in Drenthe ondersteunt en begeleidt. Mijn functie is roosteradviseur en ik ben ook de voorzitter van de ondernemingsraad. Ik vind dat de gehandicaptenzorg in het algemeen meer naar buiten moet treden en zichzelf beter moet laten zien. Ik geloof dat we samen sterker staan als we vanuit de werkvloer onze stem laten horen. Zo kunnen we de zorgprofessionals helpen om binnen een financieel gezonde sector de beste zorg te bieden aan de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.

Bert Impelmans

Laat ik me even voorstellen,

Mijn naam is Bert Impelmans en ben woonachtig in Heel (midden Limburg) samen met mijn vrouw Mirjam en onze geweldige dochter Simone.

In 1984 ben ik als bachelor afgestudeerd op de Sociale Academie te Eindhoven met als richting HBO-inrichtingswerk. Ben daarna enkele jaren actief geweest binnen de Jeugdzorg.

Eind jaren 80 en 90 heb ik me vooral gericht op andere zaken waaronder uitbater zijn van horecazaken. Ook zo in 1997 toen we in Heel zijn komen wonen en gestart zijn met het uitbaten van een horecazaak in Heel. In 2002 ben ik als herintreder in dienst gegaan binnen stichting Daelzicht te Heel waar ik tot op heden met veel plezier werkzaam ben binnen moeilijk verstaanbaar gedrag.

Ondertussen mag ik de voorzitter zijn van de OR van Daelzicht.

In die hoedanigheid is, na wederom het vastlopen van CAO onderhandelingen in 2019, het initiatief ontstaan vanuit Daelzicht en onze collega’s van Dichterbij om een beweging op te zetten zijnde: “Wij Willen Gezien Worden”. Met als resultaat dat we in augustus 2019 een petitie met bijna 70.000 handtekeningen overgedragen hebben aan toenmalig VWS minister Hugo de Jonge.

Lang verhaal kort: WWGW heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van LVORG.

Binnen het overgangsbestuur van LVORG mag ik de rol van voorzitter vervullen.

Meer informatie over ontstaan van LVORG  kunt u terugvinden op onze website.

Mijn stellige overtuiging is dat medewerkers organisatie overstijgend een actieve rol behoren te krijgen in het meedenken, meepraten en meebeslissen. Betrokkenheid van professionals op

Henk Haenraets

Henk Haenraets, penningmeester binnen het bestuur van LVORG, Ik ben 43 jaar werkzaam in de gehandicaptenzorg. Begonnen op dagverblijf de Pannesjop, een van de 3 dagverblijven voor ouderen destijds in Noord- en Midden-Limburg. In de loop der jaren door meerdere fusies uitgegroeid tot de huidige organisatie Dichterbij. Na 25 jaar in verschillende dagverblijven gewerkt te hebben waar in die tijd een omslag plaats vond van hoofdzakelijk recreatieve activiteiten naar arbeidsmatige activiteiten heb ik de overstap gemaakt naar de forensische behandel setting binnen onze organisatie. Een geheel andere ‘tak van sport’ en niet te vergelijken met de regulaire gehandicaptenzorg. Ik ben hier werkzaam als Specialistisch Begeleider Behandelen binnen de dagbehandeling.

In 1992 werd de eerste ondernemingsraad opgericht waarin ik gekozen werd als lid en nu nog steeds actief ben als voorzitter van de ondernemingsraad van Dichterbij. In 2019 hebben de ondernemingsraden van Stichting Daelzicht en Dichterbij het initiatief genomen voor “Wij willen gezien worden”. En nu is dit initiatief uitgegroeid tot de prachtige vereniging LVORG waar het perspectief van de medewerkers centraal staat daar, waar besluiten over de gehandicapten zorg genomen worden.

Hilda Waninge

Ik ben Hilda Waninge. Ik ben sinds 1976 werkzaam in de verstandelijk gehandicaptenzorg bij Vanboeijen te Assen. Ik heb in de loop van de jaren verschillende functies vervult waarvan negen jaar in de ondernemingsraad waarin ik zes jaar de vicevoorzitter ben geweest. Mijn huidige functie bij Vanboeijen is kwaliteitsfunctionaris. Mijn aandachtsgebied hierbinnen is alles rondom audits.

Vanuit mijn functie als vicevoorzitter van de ondernemingsraad, ben ik betrokken geweest bij de oprichting van de LVORG en nu bestuurslid. 

Ria Pipers

Mijn naam is Ria Pipers, mede-initiatiefnemer van de LVORG. Beroepsmatig ben ik ruim 30 jaar werkzaam als ondersteuner van medezeggenschapsorganen, de laatste 10 jaar binnen Daelzicht. De komende tijd ga ik me inzetten om de LVORG op de kaart te zetten. Ik juich het initiatief van de ondernemingsraden uit de gehandicaptensector van harte toe. Het is mooi dat OR-leden ook buiten hun eigen organisatie willen zorgdragen dat er geluisterd wordt naar de zorgprofessionals. Want deze laatsten zijn binnen de gehandicaptenzorg onmisbaar en staan voor het bieden van kwalitatieve goede zorg aan de meest kwetsbaren uit onze samenleving.

In mijn vrije tijd trek ik graag mijn wandelschoenen aan om al lopend mijn hoofd leeg te maken en te genieten van al het moois dat de Limburgse heuvels te bieden heeft.

Edwin Swinkels

Mijn naam is Edwin Swinkels en ben bestuurslid van de LVORG. In 2005 ben ik bij Stichting Dichterbij begonnen als (ambulant)-begeleider en coördinerend begeleider in de kind- en jeugdzorg. Ik ben in 2012 lid geworden van de ondernemingsraad. Sinds 2016 ben ik ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad. 

Ondernemingsraden weten als geen ander wat er daadwerkelijk leeft op de werkvloer en onder de medewerkers. Het is belangrijk en vanzelfsprekend dat dit medewerkersperspectief wordt gezien als belangrijke pijler bij landelijke besluitvorming over de gehandicaptenzorg. Ik ben trots dat het gelukt is om samen met andere bevlogen kartrekkers een vereniging van ondernemingsraden op te richten die het medewerkersperspectief blijvend onder de aandacht wil brengen. Ik zet mij daar graag voor in!