Nieuwsupdate januari / februari

In januari en februari 2024 ging het bestuur aan de slag met het verder inrichten van de vereniging.  Inmiddels is de ledenadministratie ingericht, de contributie vastgesteld, de bankrekening aangevraagd, en werden een jaarplan en communicatieplan gemaakt. En last but not least werd tijdens het ledenberaad in februari opgehaald welke onderwerpen namens de LVORG met de stakeholders besproken moeten worden. Het zal u niet verbazen dat de PNIL-problematiek, de marktwerking in de zorg en de consequenties van het veranderend zorglandschap als eerste prioriteiten werden genoemd. Deze onderwerpen neemt het bestuur in maart en april mee tijdens de eerste kennismaking gesprekken met de diverse gesprekspartners. Op 27 maart aanstaande ontvangt het bestuur als eerste Theo van Uum, directeur van de VGN. Verder staan gesprekken gepland met vertegenwoordigers van de vakorganisaties en beroepsverenigingen. Aanvullend zoekt het bestuur naar mogelijkheden om in contact te komen met de leden van de vaste Kamercommissie VWS. Onze visie wil de LVORG graag aan politieke partijen uitdragen. We willen immers dat de professionals, organisatie overstijgend een actieve rol krijgen in het meedenken, meepraten en meebeslissen over zaken die ons raken binnen de gehandicaptensector.  Betrokkenheid van professionals vergroot het draagvlak voor besluitvorming en daarmee tegelijkertijd de kwaliteit van besluitvorming. Ook in de gehandicaptenzorg.