Ledenvergadering 15-5-2024

Agenda 15 mei

1 Opening en welkom

2. Mededelingen

3. Terugblik vanaf de oprichting naar nu.

4.  Terugkoppeling gesprek met dhr. Van Uum (directeur VGN)

5. Thema vanuit de leden: Toekomst agenda ( zie ter voorbereiding bijlage 1)

6. Pauze

7. Werving definitief bestuur (Zie bijlage 2)

8. Samenvatting van de dag: afspraken en vervolg

9. Korte rondvraag

10. Sluiting